Ztráty/nálezy

Názory, postřehy, kritika ... :) [nic, co by se týkalo projektu u zámeckého parku]
Kalič
Člen
Příspěvky: 229
Registrován: 16.03.2007 09:59
Bydliště: D6 - 6.1
Kontaktovat uživatele:

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Kalič »

Dnes ráno jsem nalezl na zastávce klíč ke schránce, pokud někomu chybí,tak ať se mi ozve přes SZ.
David

Vanedi
Stálý člen
Příspěvky: 316
Registrován: 27.07.2007 09:30
Bydliště: D5
Kontaktovat uživatele:

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Vanedi »

Zdravíme, dnes v garážích D8 - modrý barák Marty Krásové, jsme našli studentskou kartu isic - ve slovenštině, slečna Michaela M. Je u nás, stačí se ozvat na Vancedita@gmail.com

Eva J.
Člen
Příspěvky: 138
Registrován: 24.05.2007 10:11
Bydliště: D5

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Eva J. »

Nalezen MT NOKIA E6-00 s prasklým displejem, pokud jej někdo postrádá ozvěte se na 724 583 954. Předám, pokud k němu máte EMAI nebo PIN.

EV
Člen
Příspěvky: 225
Registrován: 27.08.2007 17:18
Bydliště: D2, Blachut.

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od EV »

Dnes, ve čtvrtek 25.6. v odpoledních hodinách nalezena jedna elektronická věc v sídlišti. Pokud někdo něco konkrétního postrádáte, možná to máme. Ozvěte se. Tel: 608667514.

Jiří Vintiška
Stálý člen
Příspěvky: 457
Registrován: 19.06.2008 10:48

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Jiří Vintiška »

Dobrý den. Chtěl bych poděkovat všem slušným nálezcům za ochotu nalezené věci řešit. Zároveň jako osvětu si dovolím výtah z občanského zákoníku. Jak postupovat správně ve věci Nálezu.


89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
Výtah

Nález

§ 1051
Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052
(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053
(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.

(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

§ 1054
(1) Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.

(2) Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.

§ 1055
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

§ 1056
(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.

(2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

§ 1057
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.

(2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

§ 1060
Prohlásí-li nálezce obci, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a nabýt na obec, na jejímž území byla nalezena. Nabytím vlastnického práva vzniká obci povinnost zaplatit nálezci nálezné.

§ 1061
Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

§ 1062
Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně. Spolunálezcem je i ten, kdo věc spatřil a snažil se ji dosíci, třebaže se jí dříve uchopil někdo jiný.

EV
Člen
Příspěvky: 225
Registrován: 27.08.2007 17:18
Bydliště: D2, Blachut.

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od EV »

Pro informaci, elektronická čtečka ještě tentýž den poctivě vrácena majitelce.

Michal
Stálý člen
Příspěvky: 803
Registrován: 15.05.2007 13:13
Bydliště: Marty Krásové 920/2

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Michal »

Dnes ráno po 7:00 hod se našel před MP3 na chodníku k autobusové zastávce hezký přívěšek na klíče (kočička) bez klíčů.

Narcis
Nový člen
Příspěvky: 8
Registrován: 10.04.2016 15:25

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Narcis »

Dobrý deň, dnes 20.6.16 som našiel pri pri fitness ihrisku kľúče. Nájde sa majiteľ ?

Sunny_CZE
Nový člen
Příspěvky: 37
Registrován: 24.07.2015 20:59
Bydliště: Narcis

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Sunny_CZE »

Dnes (28.2.2017) jsme našli na dětském hřišti mezi ul. Brachutova a Hakenova dětskou knížku "Pohádkový dědeček". Pokud jí někdo postrádáte, tak dejte vědět.

Jája a Pája
Stálý člen
Příspěvky: 394
Registrován: 27.06.2007 22:42
Bydliště: D6.1

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Jája a Pája »

Na dětském dnu se k nám zatoulala růžová kšiltovka s Disney princeznami, najde se majitelka?

Uživatelský avatar
Dexter
Člen
Příspěvky: 290
Registrován: 28.07.2007 12:51
Bydliště: D3 - MK 920/4
Kontaktovat uživatele:

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Dexter »

Ráno jsem přede dveřmi nenašel svoje včera tam zaparkované boty (černé Columbia vel. 44)... Přestože není pravděpodobné, že by je někdo jen někam přemístil, pro jistotu píšu, jestli se někde nepovalují. Taky se zeptám - neukradli Vám na dnešek také něco?

Dojc
Stálý člen
Příspěvky: 397
Registrován: 08.03.2007 13:20

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od Dojc »

Ráno jsem na autě, zaparkovaném u zastávky, našel na anténě zavěšený klíč. Kdo mi podrobně popíše co všechno je ještě u klíče pověšeno, tomu ho dám.
klic.jpg

Uživatelský avatar
deimos
Člen
Příspěvky: 141
Registrován: 01.03.2015 20:31
Bydliště: Narcis

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od deimos »

U detskeho hriste sa nasli detske kluce s cipom z miestnej skoly (asi) a polovickou florbaloveho micku. Zajtra ich dame do strat a naleziv v skole

katekita
Člen
Příspěvky: 125
Registrován: 24.02.2015 21:14
Bydliště: Narcis

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od katekita »

Dnes dopoledne jsem u rybníka v parku našla vodní želvu, pokud by ji někdo postrádal, nechť se mi ozve.
Další info případně ve FB skupině Máme rádi sídliště Čakovice.

Uživatelský avatar
general100
Člen
Příspěvky: 255
Registrován: 03.06.2007 12:12
Bydliště: D4
Kontaktovat uživatele:

Re: Ztráty/nálezy

Příspěvek od general100 »

Vcera byl u fotbaloveho hriste u konecne autobusu 136 nalezen svazek klicu.
Ve svazku je mimojine logo s napisem www.altisima.cz
Kdo mi do PM popise co dalsiho jednoznacneho na klicich je, tomu je predam.
Pokud se nikdo behem cca 2 dnu neozve, poputuje to na mestsky urad do ztrat a nalezu.

Odpovědět